Kokonaisvastuurakentaminen, KVR

Suunnittelu ja urakointi luotettavalta tekijältä

Kokonaisvastuurakentamisessa (KVR) urakan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yksi yritys. KVR:n ideana on, että urakointi on osa suunnittelua. Teemme kiinteistöjen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotekniikkaan liittyvää kokonaisvastuurakentamista.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että osaavat LVI-insinöörimme tekevät tarkat suunnitelmat, KVV-IV-työnjohtajat valvovat, että urakka tehdään suunnitelmien ja määräysten mukaisesti ja ammattilaisasentajamme asentavat vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteet huolellisesti oikeille paikoilleen. Toimintatapoihimme kuuluu hoitaa urakat vastuullisesti ja kaikkien osapuolten kanssa aktiivisesti kommunikoiden. Teemme KVR-urakointia niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.

KVR-urakan hyödyt

KVR-urakassa on monia etuja. Ensinnäkin verrattuna tavallisiin urakoihin, jossa urakan ja suunnittelun tekevät eri toimijat, KVR-urakoissa on pienempi todennäköisyys sille, että yllättävien lisä- ja muutostöiden vuoksi urakan kustannukset nousisivat merkittävästi. Tämän lisäksi KVR-urakoiden suurimmat hyödyt liittyvät aikatauluihin ja vastuukysymyksiin.

Ei turhia viivästyksiä

Usein perinteisissä urakoissa suunnittelija ja urakoitsija ovat eri toimijoita. Ei ole harvinaista, että perinteisen urakan aikana urakoitsija havaitsee, ettei jotain asiaa voida täysin toteuttaa suunnittelijan suunnitelman mukaisesti. Urakka joudutaan hetkellisesti keskeyttämään, kun urakoitsija joutuu ottamaan yhteyttä suunnittelijaan ja saamaan ohjeet siitä, miten urakkaan jatketaan. Kun suunnittelu ja urakointi tulevat saman katon alta, ei urakoinnin aikana kulu aikaa turhaan selvittelytyöhön ja kommunikointi urakoinnin ja suunnittelun välillä on suoraviivaista ja jatkuvaa.

Selkeä vastuu

Vastuu urakan toteutuksesta ja lopputuloksesta on KVR-urakoissa selkeästi yhdellä toimijalla. Kun koko urakasta on vastuussa vain yksi toimija, pienenee myös tilaajan vastuu suunnitelmien osalta. Laadimme lisäksi aina kirjallisen sopimuksen tilaajan kanssa ja yrityksellämme on vastuuvakuutus, joka turvaa tilaajan asemaa, jos asennustöissä sattuisi virheitä, jotka työnjohtajan olisi pitänyt havaita. Näin tilaajan riski urakasta ja mahdollisista virheistä pienenee huomattavasti.

Meistä sanottua - asiakkaidemme kokemuksia

Ota meihin yhteyttä!

Vapaa aihe
Tarjouspyyntö
Huoltopyyntö / Kiireellinen
Vuosihuolto

Tarjouspyyntö

  • Max. file size: 98 MB.
    Esim. aiheeseen liittyvä kuva